André Hermanslaan 12
2100 DEURNE
03 336 78 79

Veel gestelde vragen zonnepanelen

Veel gestelde vragen over een PV installatie

Hoe werkt een PV installatie ?

Hoeveel energie levert een zonnepaneelinstallatie ?

Welke soorten panelen bestaan er ?

Welk rendement hebben zonnepanelen ?

Is een solar installatie om elektriciteit op te wekken rendabel in België ?

Geschiedenis van PV installatie

Werking van een PV installatie

Een PV installatie gebruikt het fotovoltaïsch effect om de energie van licht om te zetten in elektriciteit. De installatie kan aan het net gekoppeld zijn mits een omvormer of "off-grid" door de panelen te koppelen via een lader aan een set batterijen.

De PV installatie gekoppeld aan het net bestaat uit volgende componenten:

 • PV paneel met zonnecellen
 • omvormer die de gelijkstroom omzet naar wisselstroom
 • groene stroomteller

<BEELD overzicht schema van een PV installatie>

Hoeveel energie levert een zonnepanelen installatie ?

De hoeveelheid zonnepanelen energie is bepaald door een aantal parameters:

 • type en aantal zonne panelen
 • geografische locatie
 • oriëntatie en locatie
 • schaduwobjecten
 • kwaliteit van de installatie en de componenten

 Het vermogen van een zonnepaneel wordt bepaald bij ideale omstandigheden en wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Dit piekvermogen vermenigvuldigd met het aantal panelen geeft het totaal vermogen van de zonnepaneleninstallatie.

De hoeveelheid energie op jaarbasis voor een zonnepaneel installatie geplaatst in Antwerpen bedraagt:

Piekvermogen installatie (Wp) x 0.9 = energie zonnepanelen installatie op jaarbasis in kiloWattuur (kWh)

Bijvoorbeeld, een PV installatie van 3.000 Wp, zuidgericht zonder schaduw onder 35° opgesteld in Brasschaat levert op jaarbasis ongeveer 2.700 kWh elektriciteit.

Zorg dat uw PV installatie schaduwvrij staat opgesteld. Schaduw heeft een zeer negatieve impact op de geleverde zonne energie.

De kwaliteit van de installatie en de componenten speelt een grote rol. Dit wordt in vele gevallen pas tot uiting na enkele jaren.

Soorten zonnepanelen

Het belangrijkste onderscheid kan gemaakt worden op basis van de zonnecellen:

 • monokristallijne cellen
 • polykristallijne cellen
 • Thinfilm panelen op basis van CIGS of CIS
 • Thinfilm panelen op basis van CdTe (Cadmium Telluride)

Rendement zonnepanelen

Het rendement van zonnepanelen geeft aan hoeveel vermogen wordt opgewekt per m² panelen.

Dit varieert van 6% tot 20%

Het zonnepaneel met het hoogste rendement op commerciële schaal is SunPower. Het E20 paneel van SunPower levert 333 Wp met als afmetingen 1,05 m x 1,56 m.

Een klassiek paneel op basis van polykristallijne of monokristallijne cellen heeft een rendement van 14 tot 16%. Voor een paneel van 1 m bij 1,65 m betekent dit een piekvermogen van 235 tot 260 Wp.

Is een Solar installatie rendabel ?

Een zonneenergie installatie op een correcte wijze geïnstalleerd in Vlaanderen kan terugverdiend zijn op 7 tot 9 jaar op basis van de kostprijs van de uitgespaarde elektriciteit en de prijs van de groenestroomcertificaten.

Door het volwassen worden van de technologie zijn de kosten van zonnepanelen de laatste jaren reeds scherp gedaald.

Hierdoor blijft een zonnenenergie installatie rendabel ook zonder de overdreven en marktontwrichtende subsidies die in Vlaanderen de laatste jaren werden gehanteerd.

Een zonnepaneelinstallatie op basis van betrouwbare producten en goed geïnstalleerd en onderhouden heeft een levensduur van minimaal 25 jaar.
Als je de kost van de op deze manier opgewekte elektriciteit vergelijkt met de elektriciteit van het net is de prijs per kWh beduidend lager. Bovendien zal de prijs van de elektriciteit op basis van kernenergie en fossiele brandstoffen in de toekomst enkel stijgen.

Belangrijke momenten in de geschiedenis van de moderne zonnecellen

1839: De Franse natuurkundige Alexandre-Edmond Becquerel ontdekt het foto-voltaïsch effect
1905: Einstein schrijft over het foto-elektrisch effect. Een revolutionair werk dat hem in 1921 de nobelprijs oplevert.

1954: De eerste ‘hoge performantie’ silicium zonnecel (6% efficiëntie) wordt in Bell Labs gemaakt

 

1958: De Vanguard I sateliet gebruikt PV voor de voeding van de radio’s

1960: De eerste auto op zonne-energie
(Bron: Science and Mechanics, Augustus 1960)
>> bekijk filmpje

1990: Na jaren foto-voltaïsche panelen te hebben gebruikt in sectoren als ruimtevaart en energievoorziening op moeilijk te bereiken gebieden is het pas sinds de jaren negentig dat men begint met de grootschalige commercialisering van deze technologie.

 
1994: Het 70,000 daken programma in Japan  
1997: Het 1 miljoen zonne-daken initiatief in de VS: een nationaal programma om op 1 miljoen daken foto-voltaiïsche zonne-installatie te plaatsen tegen 2010  
1998: Het 100.000 daken project in Duitsland. Dit project eindigde succesvol in 2003