André Hermanslaan 12
2100 DEURNE
03 336 78 79

PV audit

U hebt een PV installatie geïnstalleerd maar U wilt zekerheid over de opbrengst van uw investering ? Of U hebt een vermoeden dat er iets mis met uw installatie omdat de door uw installateur aangegeven waarde niet wordt bereikt.
In elk van deze gevallen loont het de moeite om uw PV installatie te laten doorlichten.

Bij deze doorlichting gaan we kijken wat van de PV installatie mag verwacht worden en dit vergelijken met de behaalde waarden. Hiernaast lichten we de verschillende componenten door.

Het geheel wordt samengevat in een bevattelijk verslag waarin als slotconclusie eventuele mankementen en punten ter verbetering worden meegegeven.

Wat kan je verwachten van een PVA audit voor uw PV installatie?

  1. Bij een eerste bezoek ter plaatse nemen we alle gegevens van de installatie op en kijken naar de opbrengsten vanaf de plaatsing van de installatie.
  2. We plaatsen apparatuur die de werking van de installatie monitort – dit per geïnstalleerde omvormer. Deze apparatuur plaatsen we voor minimum 2 weken. In deze weken dienen er voldoende momenten van open weer te zijn om een goede evaluatie mogelijk te maken. Bij ons 2de bezoek halen we de apparatuur weg.  De genoteerde gegevens gebruiken we bij de opmaak van het verslag.
  3. We bepalen de te verwachten opbrengst van uw PV installatie.   We maken hierbij gebruik van een simulatie programma (PV Syst).  Dit programma is ontwikkeld op de universiteit van Genève. In dit pakket wordt op basis van de reële situatie (type panelen – type omvormer – opbouw strings – oriëntatie – hellingshoek – schaduwelementen – meteorologische gegevens) een opbrengst per maand bepaald. Dit verslag vormt de vergelijkingsbasis voor de verdere beoordeling van de installatie en zijn opbrengst.
    Een uitdraai van het rapport maakt deel uit van het eindverslag – zie onder voor een deel van het rapport.
  4. Tijdens 1 van de 2 bezoeken meten we de strings uit. Hierbij bepalen we ondermeer het piekvermogen van de geplaatste panelen per string. Om een correcte meting te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat er voldoende direct zonlicht op de panelen is en geen schaduw.  Hiervoor is dus enige flexibiliteit naar planning toe noodzakelijk.
  5. We doen een check op de bekabeling.
  6. We doen een check op de montage van de panelen.
  7. Alle vaststellingen brengen we in een eindverslag. Opmerkingen en verbeterpunten brengen we hierin ook aan.