André Hermanslaan 12
2100 DEURNE
03 336 78 79

Thermografie

Een thermografische camera geeft de temperaturen van oppervlakten weer op een foto.

Een onderzoek met een thermografische camera heeft meestal als doel om een gerichte controle te doen of een foute toestand aan het licht te brengen. Een correcte interpretatie van de beelden is hierbij van levensbelang.

Deze techniek is bruikbaar om onderzoek te doen op verschillende terreinen. Enkele voorbeelden hiervan:

- Gebouw onderzoek: koudebruggen

Koudebrug Boven Raam 2 IR

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gebouw onderzoek: detectie isolatie

Isolatie Detectie 1 IR(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lekdetektie - leidingdetectie

Leidingdetectie IR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Controle van elektriciteitsborden

Elektriciteitsonderzoek IR

 

 

 

 

 

 

 

 

- Controle van PV panelen

PV IR