André Hermanslaan 12
2100 DEURNE
03 336 78 79

EPC attest

Wat betekent de EPC waarde ?

Het energieprestatiecertificaat is een certificaat dat de energetische kwaliteit van een woning uitdrukt aan de hand van een kengetal.

EPC schaal

De EPC waarde wordt uitgedrukt in een aantal kWh per m² en staat voor het verwachte primaire energieverbruik op jaarbasis per m² vloeroppervlakte.
Een lagere waarde betekent dus een energetisch betere woning.

Opgelet bij de interpretatie van dit cijfer.  Zo zal een relatief grote woning steeds met een lager cijfer wegkomen omdat de verhouding van de vloeroppervlakte ten opzichte van de buitenschil en dus het verliesoppervlak hoog is. Hierdoor bekom je dus een lager warmteverlies per m² vloeroppervlakte. De hoeveelheid energie op jaarbasis zal echter wel vrij hoog zijn ten opzichte van een kleine woning.

Kostprijs

Energie Prestatie Certificaat (EPC) – residentieel

EPCKostprijs per wooneenheid (EUR)
Studio 175
Appartement 200
Rijwoning – gesloten bebouwing 265
Rijwoning – halfopen bebouwing 285
Vrijstaande woning 320

Prijzen geldig vanaf 10 januari 2013 volgens het nieuwe EPC inspectie protocol

Kortingen

Vanaf 2 identieke wooneenheden    -20 €/eenheid
Vanaf 4 dezelfde wooneenheden    -35 €/eenheid

Meerprijzen

Audits buiten regio Antwerpen    +0,35 €/km

De regio Antwerpen omvat volgende postcodes:

 • 2000-2180
 • 2240-2243
 • 2600-2610
 • 2900-2990

Extra kilometers worden als volgt bepaald:
Afstand van ons kantoor (Kapelsesteenweg 589, 2180 EKEREN) tot plaats audit maal 2 minus 25 km.

Voor welke gebouwen is het EPC verplicht?


“Het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen is verplicht voor elke wooneenheid die
verkocht of verhuurd wordt en mag maximaal 10 jaar oud zijn.”
 

Een wooneenheid is elke eenheid die beschikt over de nodige woonvoorzieningen om autonoom te
kunnen functioneren.

Deze voorzieningen zijn minimaal:

 • een leefruimte
 • de aanwezigheid van een verwarmingsunit
 • een eigen toilet
 • een douche of bad
 • een keuken of kitchenette


Voorbeelden van wooneenheden zijn:

 • Eengezinswoning
 • Appartement
 • Studio
 • Serviceflat
 • Vakantiehuizen
 • Collectief woongebouw (bv studentenhome).


Het EPC dient beschikbaar te zijn vanaf het moment de wooneenheid te huur of te koop wordt gezet.

Uitbrengen van een EPC.  Wat kan u verwachten?


Voor het uitbrengen van een EPC zal de energiedeskundige tijdens een bezoek ter plekke een aantal gegevens opnemen m.b.t. de:

 1. bouwkundige schil: samenstelling, warmteverlies oppervlakte, beschermd volume
 2. verwarmingsinstallatie: productie, distributie, afgifte en regeling
 3. sanitair warm water voorziening: verbruik
 4. ventilatie
 5. aanwezigheid van fotovoltaïsche panelen  (opwekken van elektriciteit)
 6. koeling


De opname van deze gegevens gebeurt aan de hand van een voorgeschreven inspectieprotocol.

Deze gegevens worden verwerkt in de EPC-software (opgelegd door de overheid) en worden geregistreerd in de energieprestatiedatabank van de Vlaamse overheid.

Indien geen gegevens onder de vorm van plannen, facturen en offertes of lastenboeken aanwezig zijn dient de energiedeskundige af te gaan op wat zichtbaar is.  Indien elementen niet zichtbaar zijn moeten deze waarden bij ontstentenis bepaald worden. Dit gebeurt automatisch op basis van het bouwjaar van de woning waarbij uitgegaan wordt van de minst presterende voorzieningen die in die periode gangbaar waren.

Bij een betere afwerking is het noodzakelijk om bewijsstukken hiervan voor te leggen.  Dit kan in de vorm van “as-built” plannen, facturen met specificaties van de gebruikte materialen en installaties of lastenboeken. 
Bij het neerleggen van een EPC waarde die bekomen is zonder aanvaardbaar bewijsmateriaal worden we geconfronteerd met boetes die hoog kunnen oplopen en eventueel een intrekking van onze licensie.

Het is daarom van het allergrootste belang dat reeds bij aanvang alle mogelijke (aanvaardbare) bewijslast ter beschikking wordt gesteld van onze EPC auditeur.

 

Keuring elektriciteitsinstallatie (AREI-keuring)


PVA Energy biedt u de mogelijkheid om samen met de uitvoering van de EPC-audit een elektrische keuring te laten gebeuren. Hiervoor werken we samen met het erkend keuringsbureau BTV. Deze keuring is in sommige gevallen noodzakelijk bij de verkoop van een woning.

Bij de verkoop van een woning gebouwd voor oktober 1981 (voor de invoering van het AREI*) is de verkoper vanaf 1 juli 2008 verplicht om een keuringsattest van de elektrische huishoudelijke installatie voor te leggen. Als de notaris niet beschikt over het attest mag de verkoop niet plaatsvinden.

De eigenaar van een woning gebouwd na oktober 1981 beschikt over een attest. Als de verkoper niet meer in het bezit is van dit attest, moet de eigenaar aan de notaris bewijzen dat het huis gebouwd is na oktober 1981. De notaris moet dit in de akte vermelden en noteren dat de verkoper zijn verslag verloren heeft.

Een keuring is 25 jaar geldig en moet daarna opnieuw worden aangevraagd.
Huizen van voor oktober 1981 die na deze datum hun elektriciteit hebben verzwaard, beschikken meestal over een keuringsattest. Indien de verkoper het verloren heeft, dient hij een nieuw attest aan te vragen.

De keuring moet uitgevoerd worden door een erkend keuringsorganisme.
Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn. Als vermeld wordt dat de installatie niet conform het AREI is mag de woning dus verkocht worden. Enkel als er geen attest is moet de verkoop opgeschort worden.

Bij een negatief keuringsverslag heeft de koper tot 18 maanden na de verkoop de tijd om de geconstateerde inbreuken te corrigeren en een nieuwe keuring aan te vragen.


*AREI: Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

 

Elektriciteitskeuring (BTV)

AREI keuringKostprijs per wooneenheid (EUR)
Installatie tot 20 kringen 150
Installatie tot 30 kringen 175
Installatie tot 40 kringen 215
Per bijkomende meter +120Prijzen enkel in combinatie met de uitvoering van een EPC.

Meerprijzen

Opmaken van elektrisch schema (indien niet aanwezig): 50 €/wooneenheid


Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en inclusief verplaatsing in regio Antwerpen