André Hermanslaan 12
2100 DEURNE
03 336 78 79

Energiebalans van uw woning

De energiebalans van de woning bepaalt het evenwicht tussen verbruikte en toegevoerde energie.

De belangrijkste hoeveelheid energie in een woning bestaat uit warmte. 

 Energiebalans Woning

Als deze energiestromen bekend zijn kan er bekeken worden hoe er op een zo efficiënt mogelijke manier zo veel mogelijk energie kan bespaard worden.

PVA Energy kan u hierin bijstaan op verschillende manieren.

Quickscan

 Bij uit uitvoeren van een quickscan zal de adviseur tijdens een bezoek de energietoestand van de woning bekijken. Ter plaatse bekijkt en bespreekt hij waar de energieverliezen zich bevinden en waar u het best of het meeste energie kunt besparen. Er komen geen uitgebreide berekeningen aan te pas maar het voordeel is dat u ter plaatse al een advies krijgt over de best mogelijke besparingen en hoe deze gerealiseerd kunnen worden.

Alle verschillende bouwkundige aspecten komen aan bod.

  1. De gebouwschil  (muren,daken,vloeren,ramen en deuren)
  2. De verwarmingsinstallatie
  3. De warmwater voorziening

 

EAP

 Bij het uitvoeren van een EAP-advies zal de adviseur de energie toestand van uw woning bepalen op basis van geïnventariseerde gegevens en uitgebreide berekeningen. Tijdens het eerste bezoek wordt de woning volledig opgemeten en worden de volgende gegevens geïnventariseerd:

  1. Bouwkundige schil: samenstelling, warmteverlies oppervlakte, beschermd volume.
  2. Installatietechnische gegevens (de verwarmingsinstallatie)
  3. Bewonersgedrag: historisch verbruik (de warmwater voorziening)

(Optioneel kunt u ook voor de modules zomercomfort (o.a. beschaduwen) en ventilatie (o.a. impact op energieverbruik en luchtkwaliteit) kiezen).

Op basis van deze gegevens geeft de energiedeskundige een Energie Prestatie Advies. Dit uitgebreid advies geeft een gedetailleerd inzicht in de 'energieprestatie' van uw woning. U krijgt een overzicht van waar er hoeveel energie verloren gaat.
Vervolgens krijgt u advies over de meest efficiënte maatregelen, hoeveel energie ze kunnen besparen en een schatting van hoe lang het duurt om ze terug te verdienen.

Bijkomend krijgt u ook een overzicht van de verschillende voorgestelde maatregelen en de premies en overheidsteun die u hiervoor kan krijgen.